Valikko

Selkeä päivärytmi, luottamus opettajan ja opiskelijoiden välillä sekä aika. Kaikki nämä asiat ovat Kiipulan ammattiopiston erityisopettaja Minna Saarelan mukaan tärkeitä, jotta etäopetus toimii poikkeusoloissa. Etäopetukseen siirtyminen on ollut välillä haastavaa, mutta mielenkiintoista ja opettavaista.

Erityisopettaja Minna Saarela opettaa tällä hetkellä kahta liiketoiminnan perustutkinnon opiskelijaryhmää. Pienempään ryhmään kuuluu pieni joukko toisen vuoden osatutkinnon suorittavia opiskelijoita Janakkalassa. Toinen ryhmä taas opiskelee työvaltaisesti Riihimäellä. Ryhmä aloitti opiskelun vasta noin kuukausi sitten maaliskuun puolivälissä.

– Riihimäellä tilanne on ollut todella poikkeuksellinen, koska siirryimme etäopetukseen vain parin koulupäivän jälkeen. Emme ehtineet tekemään juuri muuta kuin nopeasti katsoa kaikille tarvittavat välineet ja tunnukset sekä käydä HOKS-keskustelut. Sen jälkeen olemmekin tavanneet vain verkon välityksellä, Minna Saarela kertaa etäopetuksen alkua.

Saarela kertookin yllättyneensä, kuinka hyvin opiskelijat ovat solahtaneet etäopetukseen.

– He ovat omaksuneet lyhyessä ajassa todella paljon uusia asioita. Olemmekin pystyneet luomaan luottamuksellisen ilmapiirin ilman kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, Saarela miettii.

Haasteitakin on tietysti ollut. Etäopetuksessa niitä tuovat luonnollisesti erilaisten digivälineiden käyttö ja sovellusten käyttöönotto sekä tehtävien ymmärtäminen. Moni opettaja on joutunut painimaan myös sen tosiasian kanssa, että verkko-opetukseen sopivaa materiaalia ei ole ollut valmiina. Materiaalin valmistusmäärä on ollut valtava. Opetusta taas on totuttu antamaan pääosin käytännön kautta, sillä tekemällä oppiminen on soveltunut hyvin sekä opetettaviin asioihin että erityisopiskelijoille.

– Valmisteluissa kuluvat niin illat kuin viikonloputkin. Toiminta varmasti helpottuu, kun aikaa kuluu ja yhteiset toimintatavat ovat vakiintuneet. Myös uudet opiskelijat tulevat tutummiksi ajan myötä. Juuri aloittaneilla opiskelijoille ei ole aiempaa kokemusta tai tietopohjaa ammatillisista asioista, ja se tuo oman juttunsa opetukseen, Saarela miettii.

Pala palalta isompia kokonaisuuksia

Saarelan peräänkuuluttama selkeä päivärytmi tarkoittaa, että joka päivä opetus aloitetaan klo 9.00 Google Meet -tapaamisella. Toinen tapaaminen pidetään lounaan jälkeen klo 12.

– Etäopetukseen siirryttyä oli selvää, että opiskelijoilla tulee olla selkeä päivärytmi ja lukujärjestys, vaikka etänä ollaankin, Saarela toteaa.

– Tapaamisissa opetan eri tutkinnonosiin liittyviä aiheita käyttäen apuna esimerkiksi videoita tai slides-esityksiä. Samalla keskustelemme opiskelijoiden kanssa aiheeseen liittyvistä asioista. Opiskelijat tekevät tehtävät yleensä verkossa tai muulla tavoin kotiympäristössä.

Tehtävät on suunniteltu niin, että pala palalta niistä rakentuu isompia kokonaisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelijan taidot ja ymmärrys asiasta kasvavat.

– Kaikkiin tehtäviin liittyy teoriaosuus, kuten videoita tai muuta materiaalia, tehtävä verkossa sekä usein myös käytännön tehtävä kotona, Saarela selvittää.

Isona osana oppimista ovat tietysti olleet digitaidot. Arjen askareita ovat puolestaan esimerkiksi pyykinpesu, huoneen siivous ja ruoanlaitto. Eri taiteen muotoihin on tutustuttu valokuvauksen, musiikin ja kuvataiteen keinoin. Lisäksi opiskelijat ovat joutuneet pohtimaan omia luonteenvahvuuksia sekä oppimistyylejään.

Opiskelijoilla on myös käytössä kuvasovellus Pinterest sekä liikuntasuorituksia seuraava Sportstracker. Välillä liikutaankin ulkona, verkon live-jumppien tahtiin sekä opettajan tai ohjaajan ohjauksessa Meetissä.

Rankkaa, mutta palkitsevaa

Työ etäopetuksessa on aikaa vievää ja rankkaakin, mutta toisaalta erilaista ja mielenkiintoista. Työhön mielekkyyttä saa tietysti opiskelijoiden kautta.

– Heiltä saatu palaute on aitoa ja rehellistä, niin hyvässä kuin pahassakin. Kun näen opiskelijan edistyvän, tulee itsellekin hyvä mieli ja tunne onnistumisesta, Saarela miettii.

Hän kokee myös tekevänsä Kiipulassa merkityksellistä työtä. Merkityksellisyys tulee niistä hetkistä, kun opiskelija kertoo, kuinka tärkeää opiskelu hänelle on. Tärkeiksi asioiksi opiskelussa ovat nousseet niin kaverit, henkilöstön tuki kuin onnistumisen kokemukset ja erilaisten taitojen oppiminen.

– Ne hetket, kun opiskelijat valmistuvat ja ovat löytäneet jatkopaikan elämässä, ovat hienoja myös opettajalle ja muulle opetushenkilöstölle, Minna Saarela summaa hymyillen.

Opiskelijoilta on myös kerätty palautetta etäopiskelusta. Menossa on samalla toinen Google Meet -tapaaminen.

Teksti: Ulla Harju
Kuvat: Minna Saarela