Valikko

Kiipulassa käynnistyy henkilökohtaisten avustajien digitaitoja kehittävä hanke. YDIN – yhdessä digimmin on ESR-hanke, jota hallinnoi TAMK. Mukana hankkeessa on laaja alan organisaatioiden yhteistyöverkosto.

YDIN-hanke alkaa alkukartoituksella. Kyselyillä ja haastatteluilla selvitetään henkilökohtaisten avustajien koulutustarpeita ja osallistumishalukkuutta. Tällaista useamman organisaation kampanjaa ei ole aiemmin toteutettu. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen erilaisissa valtakunnallisissa arvioinneissa ja suunnitelmissa ei henkilökohtaisia avustajia juuri mainita.

Kiipulan ammattiopistossa työskentelee toistasataa henkilökohtaista avustajaa. He ovat opiskelijoiden arjen apu ja korvaamaton oppimisen tuki. Avustajat ohjaavat, kannustavat ja auttavat niin oppilaitoksessa kuin työpaikoillakin. ”Avustaja ymmärtää opiskelijan ajatusmaailmaa” summaa Kiipulan kokenut henkilökohtainen avustaja haastattelussaan Kiipulan sivuilla.

Koko Suomessa arviolta 27 000 ihmistä saa tukea arkeensa henkilökohtaiselta avustajalta. Työn perustana ovat asiakkaan tarpeet ja tavoitteena sujuva arki. Työn sisältö ja työaika vaihtelevat vaihtelee satunnaisista tilanteista pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin avustajan ja asiakkaan välillä. Myös henkilökohtaisen avustajan osaamistarpeet ovat erilaisia.

”Avustajat ovat opiskelijoiden arjen apu ja korvaamaton oppimisen tuki.”

Yksi osaaminen on kuitenkin yhtälailla tärkeä niin avustajille kuin asiakkaillekin: digitaidot. Hiljalleen väistyvä koronapandemia teki hyvin näkyväksi arkielämämme digitalisoitumisen. Arki – asiointi, opiskelu, työllistyminen, sosiaalisuus – ei vain tahdo pyöriä ilman perustaitoja digiasioinnista ja somesta. Myös henkilökohtaisen avustajan työssä digiympäristöissä toimiminen on jo jokapäiväistä.

Suuri tarve erityisesti henkilökohtaisille avustajille suunnatuista koulutuksista näkyy YDIN-hankkeen vaikuttavassa kumppanijoukossa. Mukana ovat Kiipulan ja Tampereen ammattikorkeakoulun lisäksi mm. Mehiläinen, KVPS, Aspa-säätiö, Ammattiopisto Luovi, Tampereen Kotitori ja Suomen Avustajapalvelut Oy. Yksi pointti yhteistyössä onkin rakentaa avustajille vertaisverkostoja.

Kiipulassa henkilökohtaiset avustajat työskentelevät kiinteänä osana opetuksen tiimejä lähinnä TELMA-koulutuksessa. Vaativan erityisen tuen opiskelijoilla on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. YDIN-hankkeen tuella oppimismahdollisuuksia järjestetään verkossa ja myös yhdessä avustettavan opiskelijan kanssa.

YDIN-hankkeen rahoitus tulee ESR:lta ja sen varsinainen toiminta-alue on Pirkanmaa. Opittuja asioita ja erityisesti hankkeessa kehitettävää itseoppimisen verkkoalustaa voidaan tietysti käyttää valtakunnallisesti. Samoin Pirkanmaalle luotavaa verkoston mallia. TAMK hallinnoi hanketta.

Lisää hankkeesta TAMKin ja Kiipulan sivuilla tai
Katariina Autio / Petteri Ora, Kiipula, Sanna Keskikuru TAMK

Kirjoittajana on Kiipulan kehitysjohtaja Petteri Ora


Avustajan haastattelu: