Valikko

Kiipulan ammattiopiston huoltajille tarkoitetun palautekyselyn tuloksia on jälleen tarkasteltu. Kiipula on pärjännyt palautteen mukaan hyvin keskiarvon ollessa 4,1.

Palautteen kysymykset koskivat muun muassa yhteydenpitoa opetushenkilöstön ja huoltajien välillä sekä opiskelijan ohjausta ja HOKS-suunnitelmaa. Myös avoimissa vastauksissa painottui tyytyväisyys ammattiopiston toimintaan.

Vastauksia voi tarkastella tästä tiivistelmän muodossa (pdf-tiedosto, linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Kysely on ollut auki 30.9.2020 alkaen. Palautetta on saatu tähän mennessä 21 huoltajalta, jotka edustavat eri toimipaikkoja ja koulutuksia. Kysely on kuitenkin jatkuva, joten voit käydä huoltajana vastaamassa kyselyyn edelleen. Vaikuta siis toimintamme kehittämiseen ja vastaa jatkuvaan palautekyselyyn (kysely avautuu uuteen ikkunaan). Palautetta voit antaa milloin vain.

Käsittelemme palautteet ja suunnittelemme toimintamme kehittämistä niiden pohjalta esimiesten sekä henkilöstön kanssa. Palautteiden käsittelyssä huomioimme tietoturvan, joten toimipaikoille ja ryhmille voimme koostaa heitä koskevaa palautetta vain, jos palautteita on viisi tai enemmän. Tietoturvan vuoksi emme myöskään kerää yhteystietoja. Jos haluat antaa palautetta jonkun tietyn ryhmän henkilöstölle, voit olla suoraan yhteydessä ryhmän opetus- ja ohjaushenkilöstöön tai alueen koulutuspäällikköön.