Valikko

Hämeenlinnalainen Walonkulman klubitalo ja Kiipulan ammattiopisto ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Klubitalo on matalan kynnyksen jäsenyhteisö, jonka toiminnan suunnitteluun, ylläpitämiseen ja kehittämiseen osallistuvat kaikki toiminnassa mukana olevat. Mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama, yhdenvertainen yhteisö täydentää psykososiaalisia palveluja ja edistää kuntoutujajäsenten toipumista. Klubitalo tarjoaa jäsenilleen tavoitteellista toimintaa arkeen, vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta.

Yhteistyössä pyritään kehittämään erilaisia toiminnan muotoja sekä tuomaan Klubitalon mahdollisuuksia tiedoksi Kiipulan opiskelijoille. Opiskelijat voivat hyödyntää Klubitalon toimintaa myös muun muassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työelämässä järjestettävän koulutuksen jaksoilla.

Walonkulman klubitalo ja Kiipulan ammattiopistoa ylläpitävä Kiipulasäätiö ovat molemmat yhteiskunnallisia yrityksiä.