Valikko

Covid-19 pandemia sai opetusalan ihmiset kautta maailman pohtimaan erilaisia digiratkaisuja etäopetuksen tueksi. Pahimman tautiaallon tyynnyttyä keskustelu digipedagogiikan ulottuvuuksista on syventynyt. Yksi kasvava kiinnostuksen kohde on digisovellusten käyttö erityisen tuen ammatillisessa koulutuksessa.

Digikeskustelun kansainvälisyyttä helpottaa se, että digiteknologia on kaikkialla hyvin samankaltaista. Niinpä syksyllä Kiipulan ammattiopistossa vieraillut monikansallinen opetusalan delegaatio ymmärsi digiratkaisujemme teknisen puolen hyvin. Uutta heille oli suomalainen ammatillisen erityisopetuksen järjestelmä ja sen digiosuus.

Delegaation kärkenä oli Washingtonin osavaltion senaattori Lisa Wellman (dem.). Seurueen viisi muuta jäsentä olivat lainsäätäjiä ja koulutusalan asiantuntijoita niin USA:sta, Australiasta kuin Intiastakin. Vinkin Kiipulan erityisestä osaamisesta he olivat saaneet UFO-hankkeen yhteistyökumppaneilta.

Senaattori Lisa Wellman on osavaltiossaan erikoistunut koulutuksen kysymyksiin. Vierailulle Suomeen innosti lähtemään Washingtonin osavaltiossa meneillään oleva koulutusjärjestelmän muutos. Rapakon takanakin on meneillään kaiken digitalisoituminen osana muuta muutosta.

Erityisesti kiinnitin huomiota siihen, kuinka Suomessa arvostetaan opettajia ja heihin luotetaan. Yhdysvalloissa luottoa opettajiin on vähemmän, mikä on johtanut suureen määrään kontrolloivia testejä. Meilläkin on loistavia, omistautuneita opettajia, mutta työympäristö on haastava.

Senaattori Lisa Wellman
Kaksi opiskelijaa seisoo ulkona veriaiden edessä.
Tuutorit Tim ja Juho kertovat Kiipulasta vieraille.

Kiipulassa vierailijoita vastassa olivat tutoropiskelijat Timo ja Juho. Yhdessä ohjaaja Anne Wattin kanssa he kertoivat opiskelusta Kiipulassa. Laajemmin Kiipulan kampuksesta, sen historiasta ja suomalaisesta ammatillisesta erityisopetuksesta kertoilivat Kiipulan toimitusjohtaja/rehtori Jukka Kujala ja kehitysjohtaja Petteri Ora.

UFO-hankkeen vetäjät Taru Koivisto, Juho Aholaakko ja Valtteri Ketonen olivat yhdessä opiskelijoiden kanssa rakentaneet arvovieraille toiminnallisen ohjelman. Kiipulan puutarha-alan opiskelijat opiskelijat Kerttu ja Dima esittelivät sujuvalla englannillaan virtuaalisia toimintaympäristöjä ja perehdyttivät senaattoriseuruelaisia VR-lasien ja älytaulun saloihin.

Opiskelija esittelee VR-laseja ja virtuaalista toimintaympäristöä.
Puutarhatalouden opiskelija Kerttu esittelee VR-laseilla toimivaa virtuaalista tomaatinviljely-ympäristöä.

Vieraitamme kiinnosti myös vaativan erityisen tuen opetus. Teknisen esittelyn ohessa selviteltiin Kiipulan hakumenettelyä, opetustarjontaa, majoitusta ja opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia. Kiipulan ja Suomen vankka erityisen tuen osaaminen kiinnosti kovasti.

Yhdysvalloissa eri osavaltioilla on suuri valta koulutuksen järjestämisessä.

Olemme saaneet Suomesta paljon hyviä ideoita, joilla voi vaikuttaa Washingtonissa uudistuvaan koululainsäädäntöön ja oppimisen käytäntöihin.

Senaattori Lisa Wellman

Vierailijoiden lähtö Janakkalan Kiipulasta viivästyi, kun utelias orava hyppeli puusta puuhun Kustaanhovin nurkilla. Meillä yleinen punaorava ei lajina löydy Pohjois-Amerikasta tai Australiasta. Niinpä ei ollutkaan ihme, että senaattori Lisa Wellman seurueineen jäi ihmettelemään ketterää karvahäntää.

Yksi asia, jota ei voi kopioida tai kirjata lakiin, on Kiipulan lahjakkaat ja sosiaaliset opiskelijat. Kiitokset vieraiden hurmaamisesta opiskelijoille, Timo, Juho, Kerttu ja Dima. Ja oravalle, joka sai edustaa Suomen syksyisen luonnon omaperäisyyttä.

Pääkuvassa: Vierailijaryhmä ja isännät Kiipulan Kustaanhovin edessä

Teksti: Karin Pasila ja Petteri Ora
Kuvat: Karin pasila