Valikko

Kiipulan ammattiopistossa laatu syntyy oman tekemisen kautta. Näin todettiin marraskuun alussa toteutetussa vertaisarvioinnissa, jonka mukaan sidosryhmät kokevat ammattiopiston luotettavaksi yhteistyökumppaniksi.

Kiipulan ammattiopistossa toteutettiin 3.– 4.11. vertaisarviointi, jossa ”kriittiset ystävät” toisista ammatillisten erityisoppilaitosten oppilaitoksista arvioivat Kiipulan laadunhallintaa. Ammattiopisto sai arvioinnista raportin, jonka arvioijaryhmä teki ennakkomateriaalin ja vertaisarvioinnissa tehtyjen haastattelujen pohjalta. Raporttia varten arvioijat haastattelivat oppilaitoksen johtoa, opetus- ja ohjaushenkilöstöä, tukipalveluita, ja opiskelijoita sekä myös hanketoimijoita, työelämän edustajia ja huoltajia.

Raportissaan arvioijat nimesivät Kiipulan ammattiopiston vahvuuksiksi muun muassa asiakaslähtöisen ja ammattitaitoisen toiminnan. He totesivat, että Kiipulan ammattiopistossa laatu syntyy oman tekemisen kautta. Arvioijat kiinnittivät huomiota myös siihen, että turvallisuusasioista on huolehdittu kattavasti ja niitä kehitetään jatkuvasti. Arvioijien saaman käsityksen mukaan sidosryhmät kokevat Kiipulan ammattiopiston luotettavaksi yhteistyökumppaniksi.

”Kiipulan ammattiopistossa laatu syntyy oman tekemisen kautta.”

Kehittämisen tarvettakin ilmeni. Muun muassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen seuraamisessa sekä henkilökunnan perehdyttämisessä laadunhallintaan oli parannettavaa.

Tällä kertaa haastattelut toteutettiin verkkokokouksin, joihin kaikki arvioijat osallistuivat etäyhteyksien kautta. Osa haastatteluryhmistä kokoontui samaan tilaan ja osassa myös haastateltavat olivat kaikki etänä mukana. Näin turvallisuuden huomioimisen lisäksi saatiin hyvää kokemusta vertaisarvioinnin kehittämiseen, jota tehdään muun muassa laatuhankeverkostoissa Timantti 2 ja Tulosta laadulla.

Teksti ja kuva: laatupäällikkö Laura Hahl