Valikko

Hämeen kauppakamarin kaupan ja palvelualan valiokunta vieraili Kiipulan ammattiopistossa tutustumassa erityisopetukseen ja täsmätyöhön. Kiipulan työelämäkoordinaattori Marjo Siekkinen esitteli täsmätyökykyisten työllistymismahdollisuuksia ja työllistämisen tukia.

– Täsmätyössä työ ja tekijä kohtaavat. Suomessa on joillakin aloilla valtava työvoimapula, ja meillä on reservissä valtava määrä täsmätyökykyisiä, Siekkinen kertoo.

– Kiipulassa jo opiskeluvaiheessa mietitään työllistymistä ja pohditaan mahdollisten työnantajien kanssa esimerkiksi tehtävien räätälöintiä meidän opiskelijoillemme sopivaksi, Siekkinen jatkaa.

Täsmätyö saattaa merkitä esimerkiksi rajattua työtehtävää tai -aikaa.

– Täsmätyöntekijä voi tehdä vaikkapa keittiössä avustavia tehtäviä, ja näin kokin työaikaa vapautuu varsinaiseen kokin työhön, Siekkinen esittelee.

Hyviä tuloksia työn räätälöinnissä on saatu esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin hoivayksiköissä.

– Hoivayksiköissä on paljon välillisiä työtehtäviä, kuten pyykkäys, tiskaus tai ateriahuolto, joihin lähihoitajan työaikaa kuluu paljon varsinaisen hoivatyön ohessa. Näihin tehtäviin olemme saaneet palkattua täsmätyöntekijöitä, jolloin lähihoitajille on vapautunut aikaa omaan työhönsä. Toki tämä vaatii koko työyhteisön tehtävien uudelleen koordinointia, mutta hyödyt ovat monet, Siekkinen toteaa lopuksi.

Muutamalle valiokunnan jäsenelle täsmätyö oli jo tuttu käsitteenä, mutta useat saivat uusia lähestymistapoja ja ideoita.

– Esimerkiksi autisminkirjo on kovin laaja, ja jokainen kirjolla oleva ihminen on yksilö. Meidän pitää oppia ymmärtämään näitä tasoja, jotta voimme työllistää heitä, pohtii Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Alkossa on otettu jo ensiaskeleet täsmätyöntekijöiden palkkaamiseen.

– Meille on palkattu jo ensimmäiset täsmätyöntekijät palveluavustaja-nimikkeellä, Alkon aluepäällikkö Pirjo Hirvonen kertoo.

– Työelämän monimuotoisuus meillä ei tarkoita pelkästään sukupuolijakaumaa ja monikulttuurisuutta, vaan pyrimme työllistämään myös täsmätyöntekijöitä, Hirvonen sanoo.

Kiipula tarjoaa tukea erityisopiskelijoiden ohjaamiseen ja työllistämiseen. Työelämäkoordinaattorit auttavat yrityksiä muun muassa tehtävien räätälöinnissä ja palkkatukiviidakossa seikkailemisessa. Kiipulassa koulutetaan myös työpaikkaohjaajia, jotta opiskelijoiden ohjaaminen on sujuvaa.

– Suurin haaste on työnantajien asenteiden muuttamisessa. Kaikkien ei tarvitse olla moniosaajia, vaan osa työntekijöistä voi hoitaa omat rajatut tehtävänsä aivan loistavasti, Marjo Siekkinen pohtii.

– Todella! Esimerkiksi lounasravintolassa voisi olla täsmätyöntekijöitä kiireisimpään aikaan avustamassa siivouksessa, tiskaamisessa ja ruokien esille laitossa, Jussi Eerikäinen tukee.

Kiipulassa on pitkäjänteisesti useiden vuosien ajan tehtyä työtä yritysyhteistyön eteen. Samalla on löydetty useita loistavia kumppaneita, jotka ovat avoimia kohtamaan erityisen tuen opiskelijoita.

– Vuosien saatossa työllistymisprosentti on noussut 17 prosentista jopa 50 prosenttiin, iloitsee Kiipulan apulaisrehtori Anne Saari.

– Alueellisia eroja on paljon, Pirkanmaalla jopa 70 % valmistuneista on työllistynyt, Saari jatkaa.

Ryhmä ihmisiä seisoo Telma-ryhmän luokkatilassa. Opettaja siesoo keskellä kommunikaatiotaulu kädessään.
Opettaja Päivi Kauhanen esittelee TELMA-ryhmän toimintaa.

Pääkuvassa: Kauppakamarilaisilla oli paljon ideoita täsmätyöllisyyden tiimoilta

Kuvat ja teksti: Karin Pasila