Valikko

Kiipulan ammattiopiston asumisen ohjaajat laittelivat televisiota päälle opiskelijoiden vapaa-ajan tilassa Janakkalassa. Opiskelijat olivat rientäneet jo kesälaitumille, ja paikalle odotetiin kollegojen joukkoa nuorten sijasta. Alkamaisillaan oli Asumisen hyvien käytäntöjen -työpaja, johon oli ilmoittautunut kolmannes noin kuudestakymmenestä asumisen ohjaajasta, jotka olivat vallanneet Kiipulan kokouspaikakseen. 

Työpajassa aloitettiin keskustelua ohjauksen menetelmistä ja oman toiminnan vertaiskehittämisestä. Kiipulan omat asumisen ohjaajat Sirpa Siren-Hakala ja Minna Laakso saivat pallon pyörimään, ja ihanan innostunut sekä rento tunnelma valtasi tilan ihmisten kertoessa omista asumisen yksiköistään ja organisaatioistaan.  

Asumisenohjaajilla riitti kerrottavaa työpajoissa.

– Asumisen ohjauksen päivät on ollut perinteisesti hyvä foorumi, joka tarjoaa asumisenohjaajille tilaisuuden osaamisensa kehittämiseen ja ennen kaikkea tapaamiseen, Kiipulan ammattiopiston apulaisrehtori Anne Saari kertoo.  

– On ollut hieno asia, että Kiipula sai nämä päivät järjestettäväkseen. Täällä on huomannut, että vaikka asumisen ohjauksen rakenteet ja toteutustavat voivat olla hyvin erilaisia, silti kaikkialta löytyy paljon samaa, Saari jatkaa. 

Kiipulan piti järjestää tapahtuma jo viime vuonna, mutta koronaepidemian takia päivät siirrettiin verkkoon.  Tänä vuonna ihmiset pääsivät paikalle nauttimaan Kiipulan sekä SAKU ry:n ja Opetushallituksen järjestelyistä. Mukana oli osallistujia peräti 22:lta eri koulutuksen järjestäjältä.  

– Tämän vuoden tapahtumassa keskityttiin kahteen asiaan. Täällä julkaistaan juuri valmistunut asuntolaselvitys, jossa on tutkittu asumisen tiloja, kuntoa ja esteettömyyttä sekä niiden nykytilannetta ja kehitystarpeita, Anne Saari kertoo. 

– Toinen merkittävä asia on laadukkaaseen asumisen ohjaukseen tähtäävän VeKe-mallin lanseeraus, jossa vertaiskehittämisen kautta pyritään löytämään toimivia käytäntöjä, Saari jatkaa.  

Anne Saari seisoo rakennuksen edessä.
Apulaisrehtori Anne Saari näkee, että koko koulun tulee osallistua kasvattamiseen.

Ohjelmassa on ollut luentoja, koulutusta, yhdessäoloa sekä työpajoja. Pajat käsittelivät muun muassa arjen hyviä käytäntöjä, ehkäisevää päihdetyötä ja vertaiskehittämisen tapoja. 

– Yksi paljon puhuttu kehittämisen muoto on asumisen ohjaus nivominen voimakkaammin koulun arkeen. Vaikka opiskelijalle asuminen on vapaa-aikaa, on ohjauksella suuri merkitys, kun puhutaan nuorista, Saari avaa. 

– Oppivelvollisuuden laajentumisen seurauksena asuntoloissa asuu entistä nuorempia opiskelijoita, jotka ovat muuttaneet pois kotoa noin 15–16-vuotiaina. On tärkeää, että he saavat osakseen laadukasta asumisen ohjausta, niin itsenäistymisen kuin arjen hallinnan kehittymisenkin kannalta, hän jatkaa. 

Asuminen koetaan tärkeänä ja isona osana koko koulutusorganisaatiota. Kiipulan ammattiopistossa asumisen ohjausta on pyritty sitomaan kouluun muun muassa ottamalla asumisen ohjaajat mukaan HOKSin eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tekemiseen oppilaille. Näin HOKSiin saadaan asumisen ohjaamisen yhteydessä esille tulevat asiat mukaan. 

– Meillä on sellainen ajatus, että koko koulu kasvattaa, Saari tiivistää. 

Kaikki Asumisen ohjauksen päivien materiaalit, samoin kuin asuntolaselvitys, tullaan julkaisemaan asuntolaohjaajien sivuille (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Teksti ja kuvat: Ottopekka Wiik